Patlak Varil Kontrolü ÜnitesiBuraya gelen varillerin içlerine az miktarda hava basıncı uygulanarak su altında teste tabi tutulurlar. Varil, su küvetinin içindeki mekanizmaya preslenir, bu küvetin yanında bulunan su dolu silindirin üzerindeki ikinci bir ağırlık taşıyan silindir bulunur, bu ağırlık olan silindir motorlu bir palaskal yardımıyla iner ve çıkar. Bu inerken su olan kısıma basınç verince yan haznede ki su preslenmiş olan varilin haznesine suyu dört saniyede aktarır ve varil su altında kalır, varilin içinde hava basıncı olduğu için eğer delik varsa oradan hava kabarcığı çıkacaktır ve orası işaretlenip gereği yapılacaktır.

Aynı zamanda bu küvetin içinde preslenmiş olan varil el yardımıyla ekseninde döndürülebilir. Böylece varil çepeçevre kontrol edilip sağlamlık testi uygulanır. İşlem bitince tekrar su diğer kaba çekilir ve varil presten sökülüp yenisi takılır.

Script logo